Program zdravotechniky

Ing.František Denk
Psáno v roce 2003

Výrobní program zdravotechniky byl zahájen v naší společnosti v roce 1983. V té době se na nás přednosta I.ortopedické kliniky Univerzity Karlovy v Praze profesor MUDr. Vratislav Rybka, DrSc. obrátil se žádostí o posouzení možnosti výroby umělé náhrady kolenního kloubu. Společným úsilím mnoha pracovníků naší společnosti a lékařů byly ještě v tomtéž roce vyrobeny první prototypy a po několika úpravách byla zahájena ověřovací výroba cca padesáti kusů, a již v roce 1984 proběhly první operace. Jednalo se o první umělou náhradu kolenního kloubu vyrobenou a standardně dodávanou do zdravotnických zařízení v Československu, kterou v dnešní době dodáváme pod názvem Walter Univerzál. Vznikla tak dvacetiletá historie zdravotnického programu ve společnosti WALTER a.s., která je ale neoddělitelně spojena s I.ortopedickou klinikou Univerzity Karlovy v Praze.

Po úspěšném vstupu do světa medicíny byl v roce 1986 zahájen vývoj necementované náhrady kyčelního kloubu domácí provenience, která na našem trhu absentovala. Po dvouletém vývoji byla uvedena na trh náhrada kyčelního kloubu z titanové slitiny dodávaná na trh pod označením Walter Titan. Ověřovací výrobní dávka a první operace byly provedeny již v roce 1988.

Na počátku devadesátých let došlo k určitému útlumu zdravotnického programu, což bylo zapříčiněno novými ekonomickým podmínkami. Otázka vlastní existence naší společnosti, která měla velké ekonomické problémy, kontrastovala s obrovským nástupem zahraničních dodavatelů zdravotnických prostředků na český trh. Zahraniční firmy disponovaly nejen velkým kapitálem, který jim umožňoval nejen překlenout špatné platební podmínky zdravotnických zařízení, ale též velkým sortimentem implantátů a vysokým komfortem operačního instrumentária. Tomu bylo možno čelit jen zvýšenou činností v oblasti vývoje a ekonomickou podporou prodejní sítě. Přesto, že nebyl dostatek finančních prostředků na vlastní vývojové práce, byly ve spolupráci s lékaři připravovány podklady pro inovaci dosavadních výrobků a pro zavedení výrobků nových. Současně byla připravena nová filozofie operační techniky včetně operačního instrumentária. Vlastní výsledky těchto konzultací se začaly realizovat v letech 1996 až 97. Výsledkem tohoto úsilí je především skutečnost, že se naše výrobky udržely na trhu i v silné zahraniční konkurenci, a počet jejich aplikací se pomalu zvyšuje. Inovace a vývoj nových výrobků v oblasti zdravotechniky se stal již pravidlem a je vedle kvality nejdůležitějším faktorem určujícím prodejnost našich implantátů.

Současný výrobní program zdravotechniky představují následující produkty:

 1. Náhrada kolenního kloubu má dva systémy:
  a) Walter Univerzál je inovovaná původní náhrada kolenního kloubu bez stranového rozlišení; bylo jich již implantováno cca 10 tisíc kusů
  b) Walter Modulár je nový typ náhrady kolenního kloubu, jehož název napovídá, že se jedná o stavebnicový systém. Obě hlavní komponenty jsou řešeny ve stranovém provedení levá a pravá, a mají celou řadu doplňujících komponent, které řeší vedle primoimplantací též verze stabilizované a revizní, používané při velkých destrukcích kostní tkáně, poúrazových stavech atd.
 1. Náhrada kyčelní kloubu se skládá z několika prvků, které lze vzájemně kombinovat, což znamená, že netvoří uzavřené systémy jako u kolen. Kyčelní náhrada se skládá z kyčelního dříku, kyčelní hlavice a kyčelní jamky.
  a) Kyčelní dřík
  –  Walter Titan je původní kyčelní náhrada, která se v současné době používá pouze s aplikací povrchové úpravy porézní titanové vrstvy s hydroxyapatitovým povrchem (plasmový nástřik)
  –  Walter Cylindrický je nový typ kyčelního dříku, jehož ověřovací dávka v současné době probíhá a je nutné jej urychleně uvést na trh.
  b) Kyčelní jamky
  –  Walter Konická je původní titanová kyčelní jamka, která splnila svoji historickou funkci a v současné době se téměř nepoužívá
  – Walter Sférická je nový typ necementované kyčelní jamky s porézním povrchem, která se již používá a pomalu získává své postavení na trhu
  – Walter Oválná je necementovaná revizní jamka, která již získává dominantní postavení v oblasti revizních implantátů na domácím trhu.
  c) Kyčelní hlavice
  – Walter kyčelní hlavice jsou vyráběny v širokém sortimentu velikostí s použitím kovových materiálů nebo keramiky.
 1. V poslední době byly vyvinuty a uvedeny na trh též silikonové náhrady oblasti chirurgie ruky, kde se jedná o náhrady kloubů prstů ruky a dočasné šlachové implantáty.
 1. V rámci grantových úkolů je v současné době řešena otázka páteřních implantátů, především pro bederní páteře, kde dochází k častému poškození a luxaci páteřních plotének.

Ekonomické výsledky programu zdravotechniky za uplynulá období lze hodnotit jako mírně stoupající, avšak stále se nedaří dosáhnout požadované úrovně prodejů, která by měla přesahovat 50 mil. Kč ročně pro tuzemský trh a obdobné číslo na trzích zahraničních. Pro vstup na zahraniční trhy splnila naše společnost základní požadavek, tj. získala certifikát jakosti a značku “CE“ v oblasti zdravotechniky pro trh v Evropské unii. Požadavky na jakost výrobků a celého systému výroby pro zdravotnické prostředky jsou velice tvrdé a je třeba mít je stále na paměti v každé fázi výrobního procesu. Vždyť ani sami nevíme, kdy my sami některý z těchto výrobků budeme potřebovat.

Vzhledem k tomu, že program zdravotechniky slaví v letošním roce své dvacáté výročí, chtěl bych zaměstnance v několika následujících číslech „Zpravodaje“ seznámit s naším zdravotnickým programem a všeobecně též s historií umělých náhrad.