Turbínové proudové motory
soubor ke stažení (.pdf)

Úvod

Úvodem je nutné zdůraznit, že se jedná o dílo kolektivní a sestavení autorských textů bylo vedeno snahou o shromáždění věcných informací ve  formě, která by byla přijatelná i čtenářsky. S velkou humornou nadsázkou se také někdy říká: „ Historie je něco, co se nikdy nestalo a sepsaná někým, kdo u toho nebyl“.

Hlavními autory jsou tedy hlavně ti, kteří u toho byli. Sborník umožňuje  porovnání různých pohledů, svědectví i vzpomínek s malou nevýhodou  určitého překrývání nebo opakování některých událostí. I když texty mohou být částečně subjektivní, jsou preferovány autentické popisy událostí a fakta. Cílem sestavení sborníku bylo nejen zachovat informace pro budoucnost, ale také je poskytnout všem současným zájemcům. Otevřená i žádoucí je také možnost textového i obrazového doplnění od dalších autorů.

Myšlenka na sestavení těchto vzpomínek vznikla spíš spontánně jako reakce na rychlý průběh útlumu podnikatelských aktivit v areálu v Jinonicích. Snaha oddálit zapomnění, které zákonitě stejně přijde, je proto víc emocionální než racionální. Události i fakta uvedené v těchto vzpomínkách nejsou a ani nemohou být úplné, protože zachycují složité skutečnosti jen částečně, a řada událostí a souvislostí tak zůstává jen v paměti účastníků.

Vstupní vrátnice č.1

Vstupní vrátnice č.1

Možní čtenáři následujících textů jednotlivých autorů mohou jejich pohled na minulé události využít jako vstupní příležitost pro své  vlastní zamyšlení. Množství předkládaných autentických informací o popisovaných událostech se k tomu přímo nabízí zejména u těch čtenářů, kteří byli jejich aktivními nebo i pasivními účastníky.

Během jednoho století spojilo tisíce občanů tohoto státu alespoň část svého životního osudu se zaměstnáním v podniku, který používal obchodní jméno Walter po svém zakladateli. Jeho osobnost a schopnosti selfmademana si zaslouží sympatie a úctu. Další následovníci tvořili a prohlubovali dobrou tradici i proslulost podniku v republice a zahraničí. Patří mezi ně i rodina Kumperů. Samozřejmě i množství dalších, hlavně těch, kteří své zaměstnání nebrali jen jako příležitost k obživě, i když jejich jména zůstávají v pozadí.

Prázdné výrobní haly v Jinonicích

Prázdné výrobní haly v Jinonicích

Schopnost vytvořit výrobky srovnatelné se světovým standardem vznikla předáváním znalostí a zkušeností získaných v minulých generacích a prohlubovaných následovníky. Dobrá pověst a tradice waltrováckých výrobků byla vždy založena na tvořivých schopnostech vývojových konstruktérů, termodynamických a pevnostních výpočtářů, kteří byli na začátku výrobního procesu. Proto také jejich vzpomínky tvoří dominantní část tohoto sborníku. Bez vynikající kvality práce všech dalších zaměstnanců, kteří svými odbornými schopnostmi dokázali jejich dobré myšlenky znásobit, by však obchodního úspěchu a zejména vysoké jakosti a provozní spolehlivosti nemohlo být nikdy dosaženo. Požadavek leteckého průmyslu na vysoký výkon motorů při jejich nízké hmotnosti a nízké spotřebě paliva vyžadoval použití mezních teplotních a pevnostních hranic materiálů a dimenzí rozměrů i tolerancí součástek. Vynikající výsledky práce metalurgie, přesného lití, sváření, přesného obrábění, měření, defektoskopie a zkušebnictví, ale i metod řízení  a řady dalších oborů jsou proto nespornou součástí historie podniku WALTER.

Období mezi roky 1919 a 1939 s přechodem od výroby desítek typů automobilů k letadlovým motorům vyvrcholilo desítkami typů vyráběných motorů na konci třicátých let. V tehdejší době světové krize se obchodně i technicky muselo jednat o vynikající výkon.

V období po roce 1945 byl systém plánovaného hospodářství státem určitou jistotou další prosperity. Orientace na východní trhy však nemohla vytvořit konkurenční schopnost v prostředí světového trhu v devadesátých letech. Tím méně ekonomicky unést všechna rizika s tím spojená.

Společnost WALTER sice dále existuje, ale podnikání v oboru výroby letadlových motorů převzala nově vytvořená společnost GE Aviation Czech s.r.o., která je majetkovou součástí koncernu General Electric Company (USA), předního světového dodavatele letadlových motorů pro civilní i vojenské použití. Na otázku jak si povede nový podnik GE Aviation Czech s.r.o. v novém sídle v Letňanech by mohly signalizovat optimistickou předpověď následující krátké zprávy z jeho webové stránky www.geaviation.cz datované v druhé polovině roku 2009: „Na konci roku 2009 budou zahájeny certifikační zkoušky na demonstrátorech nového turbovrtulového motoru H80 GE Aviation, který je odvozen od osvědčeného motoru Walter M601. Bude mít výkon 800 koňských sil na hřídeli a bude určen k pohonu užitkových zemědělských a obchodních letadel i letadel pro všeobecné letectví.“

„Česká vláda poskytla GE Aviation Czech výzkumné granty v hodnotě 70 mil. Kč pro zavádění pokročilých technologií do motorů M601 s cílem posunout možnosti jejich použití ve všeobecném letectví.“

Společnost Thrush Aircraft, Inc. zvolila motor H80 GE Aviation pro pohon zlepšené verze svého zemědělského letounu Thrush 510“.

Praha,  leden 2011

Hlavní komunikace Walter a.s. v Jinonicích

Hlavní komunikace Walter a.s. v Jinonicích